FAQ

Veelgestelde vragen

Moet er geotextiel rond de elementen met poreuze klinkers geplaatst worden?

Neen, net zoals bij buizen in poreus beton is het niet nodig om een geotextiel te plaatsen rond de goten. Door gebruik te maken van infiltratie-openingen in poreus beton is er immers geen risico meer op inspoelen van grond.

Infiltreren goten die volledig uit poreus beton bestaan effici├źnter?

Neen, dit is vergelijkbaar. Zoals openingen in de bodem niet meegeteld mogen worden, voor effectieve infiltratieoppervlakte, geldt dit ook voor een deel van de wanden, zoals aangegeven in de afbeelding hierboven.  Van een element uit volledig poreus beton zal er dus enkel maar een deel van de wanden meegeteld worden als effectief infiltratieoppervlak.

Daarnaast dient benadrukt te worden dat het vermogen van een element om te infiltreren bijna volledig bepaald wordt door de grond waarin dit element geplaatst wordt. Wordt het element geplaatst in grove zandgrond, dan zal dit zeer veel infiltreren, wordt dit geplaatst in dichte klei, dan zal er nauwelijks geïnfiltreerd worden. De Delta-elementen zijn zo ontworpen dat de openingen met poreuze beton minstens zoveel water doorlaten als de hoeveelheid die door een grondlaag van grof zand zou gaan die even hoog is als de zijwand van het element. M.a.w. de openingen met poreuze beton zullen nooit de bepalende factor zijn voor de infiltratiecapaciteit van het element, maar dus enkel de grond waarin het element geplaatst is.

Infiltreren openingen in de bodem beter?

Volgens de Vario-richtlijnen voor ondergrondse infiltratie tellen openingen in de bodem niet mee als effectieve infiltratieoppervlakte. Deze zullen immers vrij snel verzadigd zijn met slib en niet meer infiltreren.

Zullen de poreuze klinkers niet dichtslibben na verloop van tijd?

Dit wordt door een interne proefopstelling constant gemonitord. Proeven met een referentieperiode van 10 jaar tonen geen vermindering van doorlatendheid van de klinkers.

Concreet project op de plank?